Новини підприємства

Відбулася IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

16 жовтня 2020 року м.Київ, відбулася IX Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути».
У конференції заочно брав участь та подав матеріали Сидорко І.І., провідний інженер ДП «Львівстандартметрологія», «АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ». Забезпечення якості лабораторних досліджень є однією з центральних проблем сучасної лабораторної медицини. Тільки завдяки точній організації та якісному лабораторному тестуванню можна очікувати, що кожен результат, про який повідомляється в санкціонованому звіті, може бути використаний лікарем для прийняття діагностичних рішень та відповідного лікування. Дуже важливо забезпечити точність та узгодженість результатів досліджень.

Для об'єктивізації результатів та ефективної роботи загально клінічних та спеціалізованих лабораторій, а також лабораторних центрів планується відпрацювання системи, починаючи з підготовки пацієнтів до лабораторних досліджень, біоматеріалів, точного лабораторного дослідження, дотримання правил доставки матеріалів, дотримання правил попередньої обробки належних лабораторних досліджень, проектування та доставки результатів (інформація для лікаря).

З огляду на значну кількість обставин та факторів, що впливають на об’єктивність лабораторних досліджень, можна передбачити шляхи їх оптимізації. Мета даної роботи - оцінити загальні проблеми об'єктивності лабораторних досліджень та запропонувати шляхи їх раціонального вирішення. Для об'єктивності лабораторних досліджень необхідно визначити загальні проблеми лабораторії, що займається лабораторною діагностикою, вдосконалити підготовку фахівців, вдосконалити, модернізувати, раціоналізувати лабораторні дослідження із застосуванням ультрасучасних матеріалів, систематичне інформування лікарів про можливості лабораторної медицини.

Сучасні лабораторні методи дослідження передбачають створення багатокомпонентної системи аналізу матеріалу, що відповідає високій якості та об’єктивності результатів. Їх постійне аналізування і вдосконалення, згідно організаційної, аналітичної, діагностичної та економічної доцільності розширює можливості діяльності діагностичних лабораторій. Використання сучасних інформаційних технологій та методів дозволяє лікарю отримати принципово нові можливості для обґрунтованого вибору тактики лікування. Нові перспективи відкриває використання методів аналізу даних для розробки систем підтримки для прийняття управлінських рішень у клінічній лабораторній діагностиці.

За результатами конференції (ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ) був виданий збірник тезисів.
Стаття “АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ» опублікована у збірнику тез конференції та виданий СЕРТИФІКАТ про участь у заході.

Напишіть нам