Новини підприємства

28.01.2021
Новини підприємства

Наказом Міністерства енергетики України від 22.10.2020 р. № 676 затверджено Технічний регламент енергетичного маркування місцевих обігрівачів. Технічний регламент визначає основні вимоги щодо енергетичного маркування місцевих обігрівачів з номінальною тепловою потужністю ≤50 кВт, а також надання споживачам додаткової інформації стосовно них. Технічний регламент набирає чинності 28.12.2021 р.

Детальніше
06.11.2020
Новини підприємства

5 листопада 2020 року Верховна Рада України ратифікувала приєднання України до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML). Це рішення підтримали 283 народні депутати. Приєднання до Конвенції дозволить Україні набути повноправного членства в OIML, голосувати у всіх засіданнях організації та брати участь в роботі технічних комітетів, розробці нових документів, а також вносити пропозиції до Стратегії організації. Крім того, Україна матиме можливість брати участь у системі сертифікації OIML. Сертифікати визнаються усіма державами-членами організації, тобто не тільки державами-членами ЄС, але й країнами Північної та Південної Америки, Африки та Азії. Це дозволить вітчизняним виробникам засобів вимірювальної техніки(зважувальних приладів, лічильників води, тепла, газу, електричної енергії, тощо) поставляти свою продукцію на ринках держав-членів OIML без проведення додаткових процедур їх оцінювання, що сприятиме зростанню обсягів експорту української…

Детальніше
03.11.2020
Новини підприємства

22-23 жовтня 2020 року  в Інституті комп’ютерних систем і технологій ім. П.Н. Платонова (м.Одеса) відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ -2020». Членами програмного комітету конференції висловили бажання бути 10 закордонних та понад 40 вітчизняних провідних вчених — докторів наук, професорів. У конференції заочно брав участь та подав матеріали Сидорко І.І., провідний інженер ДП «Львівстандартметрологія», «АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ».  Забезпечення якості лабораторних досліджень є однією з центральних проблем сучасної лабораторної медицини. Тільки завдяки точній організації та якісному лабораторному тестуванню можна очікувати, що кожен результат, про який повідомляється в санкціонованому звіті, може бути використаний лікарем для прийняття діагностичних рішень та відповідного лікування. Дуже важливо забезпечити точність та узгодженість результатів досліджень. Для об'єктивізації результатів та…

Детальніше
02.11.2020
Новини підприємства

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН СЕРТИФІКАТ ? Наявність такого сертифіката є гарантією для клієнта, що обслуговування проходить згідно з чинними стандартами і правилами. Процедура сертифікації у Державній системі сертифікації є добровільною, отже, наявність сертифіката свідчить не тільки про високий рівень сервісу, а і про турботу підприємства про свій імідж на ринку. Сертифікація дозволяє підтвердити, що підприємство, яке надає послуги з ремонту та техобслуговування, має можливість виконати роботи на відповідному обладнанні і відповідним інструментом згідно з вимогою технологічної документації. СТО, які мають сертифікати можуть вказувати - "Всі види робіт сертифіковані", що дозволить збільшити кількість клієнтів. Наявність сертифікатів засвідчить, що у СТО працюють кваліфіковані фахівці, які знають свою справу і виконують роботи на найвищому рівні. Маючи сертифікат набагато простіше укладати договори з юридичними особами на обслуговування їхньої техніки, що безсумнівно надасть перевагу перед…

Детальніше
30.10.2020
Новини підприємства

Затверджено Технічний регламент засобів криптографічного захисту інформації: Постанова КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 991 "Про затвердження Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації".

Детальніше
30.10.2020
Новини підприємства

01-03 жовтня 2020 року відбулась XVI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2020». Організаторами наукової онлайн-конференції були: Міністерство освіти і науки України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Національний університет «Львівська політехніка», Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Наукове товариство імені Шевченка в Америці, Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. У роботі онлайн-конференції брали участь провідні українські та зарубіжні науковці, філологи, термінологи. Тематика заходу охопила теоретичні та практичні питання сучасної українській термінології. За підсумками проведення конференції було прийнято ухвалу, спрямовану на вирішення актуальних проблем покращення стану української фахової…

Детальніше
26.10.2020
Новини підприємства

16 жовтня 2020 року м.Київ, відбулася IX Міжнародна науково-практична інтернет - конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». У конференції заочно брав участь та подав матеріали Сидорко І.І., провідний інженер ДП «Львівстандартметрологія», «АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ». Забезпечення якості лабораторних досліджень є однією з центральних проблем сучасної лабораторної медицини. Тільки завдяки точній організації та якісному лабораторному тестуванню можна очікувати, що кожен результат, про який повідомляється в санкціонованому звіті, може бути використаний лікарем для прийняття діагностичних рішень та відповідного лікування. Дуже важливо забезпечити точність та узгодженість результатів досліджень. Для об'єктивізації результатів та ефективної роботи загально клінічних та спеціалізованих лабораторій, а також лабораторних центрів планується відпрацювання системи, починаючи з підготовки пацієнтів до…

Детальніше
26.10.2020
Новини підприємства

З 01 листопада 2020 року набувають чинності такі стандарти: ДСТУ 9040:2020 Метрологія. Лічильники газу барабанні. Методика повірки Стандарт поширюється на лічильники газу барабанні, які допущені до застосування в Україні, та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготування до проведення та проведення повірки, оброблення результатів вимірювання та оформлення результатів повірки. Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також можна застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог. ДСТУ 9039:2020 Метрологія. Обчислювачі для лічильників газу електронні. Методика повірки Стандарт поширюється на обчислювачі для лічильників газу як пристрої перетворення об’єму газу без урахування похибок перетворювачів тиску і температури та…

Детальніше
23.10.2020
Новини підприємства

Через здорожчання вартості електричної енергії актуальним стає питання отримання достовірної інформації щодо кількості виробленої, переданої, розподіленої та спожитої електроенергії, її потужності на оптовому і роздрібному ринках. Згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії для її комерційного обліку мають використовуватись прилади обліку електричної енергії, які відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Кодексу комерційного обліку електричної енергії, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 374 відносяться до категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки і підлягають періодичній повірці. Періодична повірка лічильників електроенергії, що перебувають в експлуатації, обов’язково проводиться після закінчення міжповірочного інтервалу, який встановлено наказом Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. № 1747, та залежить від їх типу і класу. Періодична повірка, обслуговування та…

Детальніше
22.10.2020
Новини підприємства

Випробувальна лабораторія ДП «Львівстандартметрологія» акредитована Національним агентством з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 на компетентність у сфері проведення випробувань мийних засобів та косметичних виробів. Кваліфіковані фахівці лабораторії за допомогою сучасних методів та обладнання виконують широкий спектр випробувань зазначеної продукції, зокрема: - визначення фізико-хімічних показників в мийних засобах: водневого показника (од. рН), фосфорних солей, мийної та чистильної здатності, аніонних ПАР, загальних ПАР у мийних засобах, піноутворення для засобів мийних та піноутворення у порошкоподібних засобах, визначення здатності до біологічного розкладання аніонних ПАР, повного біорозпаду ПАР, сухого залишку та летких речовин, визначення натрію хлористого; в косметичних виробах: водневого показника (од. рН), сухого залишку, вміст етилового спирту, вміст хлориду в перерахунку на натрій хлористий, густину; - визначення мікробіологічних показників в…

Детальніше
Напишіть нам