Новини Мінекономіки

Проект наказу Мінекономрозвитку "Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів"

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України розробило та  оприлюднилоПроект наказу  "Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів", який установлюватиме вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення. При цьому цей наказ не буде поширюватися на фасовану продукцію на яку нанесено знаки відповідності Технічним регламентам.


Відповідно до статті 23 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", на упаковці фасованого товару повинна бути зазначена номінальна кількість товару в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини. При цьому метрологічні вимоги до фасованих товарів, у тому числі вимоги до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення, встановлюються технічними регламентами або іншими нормативно-правовими актами.
З метою реалізації статті 23 Закону прийнято:
- Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607), розроблений на основі Директиви Ради Європейських Співтовариств № 75/107/ЄЕС від 19.12.1974 щодо наближення законодавства держав-членів стосовно пляшок, які використовуються як мірні ємності;
- Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193), розроблений на основі Директиви Ради Європейських Співтовариств № 76/211/ЄEС від 20.01.1976 про наближення законодавства держав-членів про компонування за масою чи за об’ємом окремих розфасованих товарів.
Слід звернути увагу, що готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару підлягають метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках.

Напишіть нам