Новини Мінекономіки

Оприлюднено Проект Закону України "Про приєднання України до Метричної конвенції"

Мінекономрозвитку України оприлюднило проект Закону України "Про приєднання України до Метричної конвенції" (далі - проект  Закону).

Проект Закону розроблено на виконання частини 7 статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідно до якої Україна у повному обсязі повинна забезпечувати участь відповідних національних органів у європейських та міжнародних організаціях із законодавчої та фундаментальної метрології відповідно до сфери її діяльності та статусу членства у цих організаціях, та пункту 55 Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844-р. 

Метрична конвенція – це міжурядова угода, спрямована на розробку і підтримку міжнародних еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкрита для всіх країн, що мають дипломатичні відношення з Францією (зберігачем угоди) та сплачують щорічні внески до Міжнародного бюро з мір та ваг (далі – ВІРМ).

На сьогодні підписантами Метричної Конвенції є 58 держав – членів.
41 країна має асоційоване членство в Генеральній Конференції з мір та ваг (далі – CGPM), зокрема Україна, з 2002 року.

Прийняття проекту Закону необхідне для підписання Метричної конвенції, що надасть можливість:
- голосувати на засіданнях CGPM та брати участь у роботі консультативних комітетів, що створюються СІРМ (зараз Україна не має права голосу на засіданнях CGPM та не може брати участь в роботі консультативних комітетів);

- брати участь у ключових звіреннях СІРМ (на сьогодні – тільки у звіреннях, які проводяться в рамках регіональних метрологічних організацій з метрології – СООМЕТ), що дозволить оцінити для національних еталонів ступінь їх еквівалентності у найкоротший термін та з найвищою точністю, що своєю чергою підвищить метрологічний вплив та конкурентоздатність України в євразійському регіоні, збільшить попит на надання послуг з калібрування на національних еталонах України для країн Центральної Азії та Кавказького регіону, та отримання прибутку;

- придбати за собівартістю відкалібрований платино-іридієвий еталон кілограму (є актуальним для України, оскільки на сьогодні Україна має еталон кілограму із нержавіючої сталі нижчого рівня);

- отримання послуг з калібрування національних еталонів, які є недоступними для асоційованих членів; доступу до обмежених розділів веб-сайту ВІРМ, що містять наукову та стратегічну інформацію;

- участі фахівців-метрологів з наукових метрологічних центрів України в програмах підвищення кваліфікації BIPM.

Напишіть нам