Новини Мінекономіки

Зміни до "Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць"

Мінекономрозвитку оприлюднило проект наказу "Про внесення зміни до пункту 16 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин" (далі – проект наказу). 


Відповідно до статті 5 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі – Закон), в Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, а саме:
1) основні одиниці SI;
2) похідні одиниці SI;
3) десяткові кратні і частинні від одиниць SI. 

В Україні застосовуються також: одиниці, що не входять до SI, але дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - дозволені позасистемні одиниці); комбінації одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць.

Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

З метою реалізації статті 5 Закону прийнято наказ від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрованого в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467 (далі – наказ № 914).

Відповідно до пункту 16 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених наказом № 914 (далі – Правила), коли числове значення величини виражене десятковим числом, як розділовий знак використовується кома. У документації англійською мовою використовується крапка. В Україні загальноприйнятим є використання коми в якості розділового знаку. Тому пункт 16 Правил було викладено саме в такій редакції.

Водночас, до Мінекономрозвитку надходять звернення від суб'єктів господарювання, щодо використання як коми так і крапки, при зазначені величини, виражених десятковим числом на маркування продукції українською мовою, оскілки упаковка для міжнародних брендів виробляється на виробничих потужностях у Європейському Союзі (далі – ЄС) на основі єдиного оригінал-макету упаковки для всіх країн ЄС з використанням крапки у десяткових числах.

Враховуючи особливості виробничого процесу, зміна крапки на кому у десяткових числах лише в українському тексті значно ускладнить цей процес, а також призведе до додаткових фінансових витрат, пов'язаних зі зміною дизайну упаковки. Водночас, це не вплине на коректність інформації, яку виробники зазначають на упаковці для українських споживачів.

З огляду на зазначене вище, Мінекономрозвитку розробило цей  проект наказу, який дозволить використання коми або крапки, як розділового знаку, коли числове значення величини виражене десятковим числом на маркуванні продукції. .

Напишіть нам