Новини Мінекономіки

23.09.2019
Новини Мінекономіки

Оприлюднено Постанову Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 р. №838 "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Постановою затверджено Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Детальніше
04.07.2019
Новини Мінекономіки

Проект Закону України "Про приєднання України до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології" (далі – проект Закону) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Прийняття проекту Закону необхідне для приєднання до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології (далі - МОЗМ), що дозволить Україні стати державою-членом цієї організації.  Україна, як держава-член МОЗМ матиме такі переваги: - право голосу на Конференції; набуде членство та право голосу в Комітеті та брати активну участь на всіх його засіданнях; можливість голосувати на всіх етапах затвердження рекомендацій МОЗМ та інших публікацій; - можливість користуватись статусом членів ТК, ПК та проектних груп МОЗМ, а також можливість добровільно проводити конференції проектних груп; брати участь в системі сертифікації МОЗМ; - можливість створити орган видачі сертифікатів МОЗМ в Україні за системою сертифікації МОЗМ; - сертифікати МОЗМ визнаються усіма…

Детальніше
16.01.2019
Новини Мінекономіки

Мінекономрозвитку продовжило до 1 січня 2021 року перехідний період щодо обов'язкового маркування продукції літерами латинського та грецького алфавіту. Відповідний наказ Мінекономрозвитку уже пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції та набуде чинності після офіційного оприлюднення. Як відомо, в 2015 році на виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС Україна ухвалила Правила застосування одиниць вимірювання. Згідно з Правилами, з 1 січня 2016 року усі виробники споживчої продукції зобов'язані позначати виміри продукції одиницями вимірювання Міжнародної системи одиниць SI (кілограми, сантиметри, літри тощо). Водночас, згідно з Правилами, на маркуванні продукції, яка продається в Україні, мають зазначатися міжнародні позначення одиниць вимірювання з використанням літер латинського та грецького алфавіту. Одночасно на маркуванні можуть застосовуватись українські позначення одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту). Такі позначення одиниць…

Детальніше
04.12.2018
Новини Мінекономіки

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі – Закон) визначення основних одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин встановлюється Мінекономрозвитку. З метою реалізації статті 5 Закону прийнято наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин",…

Детальніше
22.11.2018
Новини Мінекономіки

Наказом Мінекономрозвитку України від 02.10.2018 №1394 затверджено Технічний регламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів. Цей Технічний регламент визначає вимоги до лакофарбових матеріалів для будівель та ремонту колісних транспортних засобів щодо вмісту летких органічних сполук, що входять до їх складу. Документ розроблений на основі Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продуктах повторної обробки автомобілів і про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄС. Дія цього Технічного регламенту поширюється на матеріали, які застосовуються для фарбування будинків, їх облицювання, збірних і допоміжних частин та конструкцій з декоративною, функціональною і захисною метою.

Детальніше
16.11.2018
Новини Мінекономіки

Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Мінекономрозвитку здійснює моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам, установленим Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами. Рішення Уряду дозволить покращити умови ведення бізнесу в Україні, знизити адміністративний тиск на суб’єктів господарювання шляхом оптимізації проведення заходів планового нагляду (контролю). Постанова КМУ від 31 жовтня 2018 р. № 937 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними…

Детальніше
05.10.2018
Новини Мінекономіки

Оприлюднено проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу”. На сьогодні в Україні чинним є Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2011 № 632 (далі – Технічний регламент), розроблений на основі Директиви 1994/11/ЄС. Відповідно до пункту 5 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення”  Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності " (далі - Закон) відповідні центральні органи виконавчої влади протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом повинні переглянути розроблені та/або прийняті ними технічні регламенти та процедури оцінки відповідності на предмет їх відповідності вимогам цього закону з метою визначення потреби у…

Детальніше
15.08.2018
Новини Мінекономіки

Мінекономрозвитку оприлюднило проект наказу "Про внесення зміни до пункту 16 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин" (далі – проект наказу).  Відповідно до статті 5 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі – Закон), в Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, а саме: 1) основні одиниці SI; 2) похідні одиниці SI; 3) десяткові кратні і частинні від одиниць SI.  В Україні застосовуються також: одиниці, що не входять до SI, але дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - дозволені позасистемні одиниці); комбінації одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць. Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових…

Детальніше
17.07.2018
Новини Мінекономіки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднило проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374 і від 13 січня 2016 р. № 94» ( далі - проект Постанови). Прийняття проекту Постанови дозволить підвищити ефективність контролю за дотриманням правил дорожнього руху шляхом застосування сучасних ЗВТ, які мають функції фото-, відеофіксації в автоматичному режимі та можливості використання їх для фіксації порушень правил дорожнього руху. Завдяки цьому стане можливим отримувати достовірні результати фіксації в автоматичному режимі подій з ознаками порушень правил дорожнього руху та використовувати їх як достатні та належні докази у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для притягнення правопорушників до відповідальності. Для досягнення вказаної мети необхідно  внести зміни до пункту 21 додатку 1 до Технічного регламенту та пункту 20 Переліку категорій…

Детальніше
13.06.2018
Новини Мінекономіки

Мінекономрозвитку розробило та оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі − проект постанови). Впровадження положень проекту постанови забезпечить приведення національного законодавства у відповідність із нормами законодавства ЄС, сприятиме скорішому укладанню Угоди АСАА у відповідних секторах промислової продукції, що усуне технічні бар’єри в торгівлі відповідною продукцією та забезпечить доступ на ринок ЄС українським виробникам на тих самих умовах, що діють для виробників держав-членів ЄС.

Детальніше
Напишіть нам