До відома споживачів

Оновлено вимоги ISO/IEC до компетенції випробувальних лабораторій

Найпопулярніший в світі міжнародний стандарт, який регламентує компетенції випробувальних та калібрувальних лабораторій був оновлений з урахуванням останніх змін в умовах і практиці роботи таких лабораторій. Нова редакція документа була опублікована завдяки тісній співпраці Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) і Міжнародної електротехнічної комісії (IEC).

Міжнародний стандарт ISO/IEC 17025:2017 "Загальні вимоги до компетенції випробувальних та калібрувальних лабораторій" є як  "довідник" для лабораторій, які здійснюють операції калібрування і тестування в усьому світі. 

Отримання повторюваних і достовірних результатів, яким можна довіряти, лежить в основі діяльності будь-якої такої лабораторії. Документ ISO/IEC 17025:2017 дозволяє співробітникам лабораторій впроваджувати продуману і надійну систему забезпечення якості і демонструвати, що вони є технічно компетентними і здатними видавати достовірні результати.

Стандарт ISO/IEC 17025:2017 допомагає полегшити співпрацю між лабораторіями та іншими організаціями, сприяючи визнанню результатів роботи лабораторій на міждержавному рівні. Протоколи випробувань і сертифікати, видають сертифікованими на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17025:2017 лабораторіями, можуть пересилатися з однієї країни в іншу без необхідності проведення додаткових випробувань. Це, в свою чергу, має сприяти подальшій інтенсифікації міжнародної торгівлі.

Щоб відобразити останні зміни в ринкових умовах і технологіях, автори нової редакції стандарту включили в текст опис сучасних заходів і нових способів роботи лабораторій. Зокрема, документ в  новій редакції відображає і охоплює зміни технічного характеру, оновлений термінологічний апарат і розробки в галузі високих технологій, а також характеризується узгодженістю з найбільш актуальною на сьогодні версією стандарту ІSO з управління якістю - ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

Лабораторіям, які раніше вже були акредитовані з використанням попередньої версії стандарту (ISO/IEC 17025: 2005), необхідно буде перевести свої технологічні процеси у відповідність до вимог нової версії документа. Зробити це потрібно буде протягом визначеного його розробниками перехідного періоду. Тривалість перехідного періоду складе три роки з дати публікації нової версії.

У версії стандарту 2017 року основними є наступні зміни:
- сфера застосування документа була переглянута, щоб охопити нові підходи до тестування, калібрування та відбирання зразків;
- підхід до виконання процедур тепер відповідає вимогам нових стандартів, таких як згаданий вище ISO 9001, ISO 15189:2012 (щодо вимог до якості і компетенції медичних лабораторій) та ISO/IEC 17021-1:2015 (щодо вимог до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління);
- більше уваги приділяється інформаційним технологіям, а також в його текст включено рекомендації щодо використання комп'ютерних систем і електронних записів, а також генерації результатів і звітів в електронній формі;
- у новій версії документа представлена ​​концепція мислення, заснованого на оцінці ризику.

Джерело: http://csm.kiev.ua

Напишіть нам