Новини

Відбулася X Міжнародна науково-практична конференція за участю фахівців ДП "Львівстандартметрологія"

23-24 вересня 2020 року м. Чернігів, у Національному університеті «Чернігівська політехніка» відбулася X Міжнародна науково-практична конференція «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ».

Членами програмного комітету конференції висловили бажання бути 11 закордонних та 311 вітчизняних провідних вчених - докторів наук, професорів. У зв’язку з пандемією COVID-19 захід в цьому році була проведено в онлайн-форматі.

У конференції брав участь та подав матеріали Сидорко І.І., провідний інженер ДП «Львівстандартметрологія», «РЕГУЛЯТОРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ КЛІНІЧНО - ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ». 

Управління ризиками ґрунтується на результатах оцінки ризиків, техніко-технологічного та економічного аналізу потенціалу та середовища діючого підприємства, а також прогнозуванні нормативно-правової бази управління, економіко-математичних методів, маркетингових та інших досліджень. Він передбачає розробку стратегії та тактики. Клінічна діагностична лабораторія (КДЛ) у своїй діяльності може відмовитись від реалізації конкретного рішення, пов’язаного з ризиком, і ці методи можуть бути застосовані до значних ризиків як на етапі попереднього лікування, так і в процесі дії, як коригуючої, при несанкціонованому збільшенні ризиків.

Сьогодні існує багато способів мінімізувати ризик. Основні з них: уникнення ризику, розподіл ризику між учасниками, страхування ризику, самострахування, диверсифікація, обмеження, альтернативне планування, створення гнучкої структури виробництва, створення резервних фондів, моніторинг інформації, навчання та застосування гнучких технологій.

Беручи до уваги сучасне розуміння процесу управління ризиками, як частини стратегічного управління організацією, ми робимо висновок, що система управління ризиками повинна органічно інтегруватися в систему планування та управління. Наявність системи управління ризиками в КДЛ дозволить організації ідентифікувати пов'язані ризики, визначити рівень ризику та, використовуючи певні прийоми та методи управління ризиками, зменшити їх негативний вплив на фінансово-економічну діяльність КДЛ.

За результатами конференції був виданий збірник тезисів.

Стаття “REGULATORY PROVISION OF RISK MINIMIZATION IN CLINICAL - DIAGNOSTIC LABORATORIES» опублікована у збірнику тез конференції на англійській мові.

Напишіть нам