Управління якістю

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

На базі ДП «Львівстандартметрологія» працює Орган сертифікації систем управління (ОССУ), який виконує роботи з сертифікації :

 • систем управління якістю;
 • систем екологічного керування;
 • систем управління гігієною та безпекою праці;
 • систем управління безпечністю харчових продуктів;


У своїй роботі ОС неупереджений та відповідає за свої рішення щодо надання, підтримування, розширення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації. Зобов’язання стосовно забезпечення неупередженості ОС затверджені Заявою про політику в сфері якості ДП «Львівстандартметрологія» та Декларацією персоналу Органу сертифікації.

Для проведення сертифікації системи управління до ДП «Львівстандартметрологія» необхідно подати заповнену  заявку та опитувальну анкету встановленого зразка:


Вартість робіт по сертифікації систем управління підприємств визначається на підставі граничної трудомісткості робіт та методик розрахунку вартості робіт з сертифікації, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Вартість робіт із сертифікації систем управління залежить від тривалості аудиту заявника. При визначені терміну аудиту в ОС визначають час, якій необхідний для планування, а також для цілковитого й результативного завершення аудиту системи управління. При складані нормативу трудомісткості робіт враховують такі аспекти:

 • вимоги стандарту на систему управління;
 • розмір організації заявника та кількість філій;
 • складність виробництва (послуг) заявника;
 • залучення зовнішніх виконавців;
 • результати попередніх аудитів.


Під час процедури сертифікації персонал органу сертифікації керується Положенням про орган сертифікації та внутрішніми інструкціями стосовно перевірки та оцінки системи управління. 

Впровадження на пiдприємствi сучасних  системи управлiння сприяє:

 • стабiльному випуску продукцiї високого рiвня якостi;
 • пiдвищенню довiри споживачiв до якостi продукцiї пiдприємства та розширенню ринкiв збуту;
 • успiховi в тендерах та полегшенню укладання договорiв (контрактiв) на поставку продукцiї;
 • покращенню вiдносин з замовником, громадськiстю, мiсцевою владою та пiдвищенню iмiджу пiдприємства;
 • випуску безпечної харчової продукції;
 • визначенню найбiльш рацiональних методiв контролю за забрудненням;
 • зменшенню ризику вiдповiдальностi за забруднення;
 • можливостi коригувати свою дiяльнiсть до того, як буде нанесено шкоду навколишньому середовищу;
 • появi додаткових можливостей для iнвестування;
 • можливостi подолання нетарифних бар'єрiв для просування продукцiї пiдприємства на свiтовий та європейський ринки;
 • використанню у рекламi продукцiї пiдприємства посилань на наявнiсть сертифiкатiв на систему управлiння якiстю, систему управління безпечністю харчових продуктів та систему екологiчного керування.


Необхідність створення систем управління

В умовах ринкової економіки успішна діяльність будь-якої компанії можлива лише в тому випадку, коли вироблені нею продукція та (або) послуги:

 • відповідають чітко визначеним потребам, середовищу застосування і призначення;
 • мають необхідні споживчі властивості;
 • відповідають діючим (прийнятим, погодженим) нормативним документам;
 • відповідають чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;
 • пропонуються покупцеві за конкурентноспроможними цінами;
 • обумовлюють одержання прибутку.


Як досягти цього?

Міжнародні стандарти серії ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18000 дають на це питання однозначну відповідь - необхідно у фірмах створювати системи управління якістю (quality management system), під якими розуміємо сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального управління якістю.

Система управління якістю (СУ) фірми будується з урахуванням головної умови, згідно з якою для досягнення вищезазначених цілей необхідно організувати діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські чинники (ресурси), що впливають на якість продукції і послуг. Управління якістю повинно бути орієнтоване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запобігання випуску продукції незадовільної якості.

СУ фірми значно впливає на результати цінової і нецінової конкуренції. СУ забезпечує можливість зниження собівартості виробленої продукції і послуг. СУЯ здатна виявити й оцінити наслідки, усунути, а головне, попередити появу непродуктивних втрат і дефектів у всіх сферах діяльності компанії. СУЯ орієнтується на виявлення причин дефектів і недопущення їх у майбутньому фахівцями всіх сфер виробництва фірми.

СУ дає впевненість вищому керівництву в тому, що діяльність фірми близька до оптимальної, і забезпечує керованість характеристиками продукції чи послуг, які надаються. Наявність у фірми ефективної СУ дозволяє реагувати на різні вимоги ринку, забезпечити запас стійкості фірми та завойовувати нові ринки.


Сертифікація систем управління  -  шлях до підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг.

Останні новини

16.11.2020
Відео
Для проведення робіт з сертифікації послуг СТО звертайтеся у ДП «Львівстандартметрологія»

Державне підприємство «Львівстандартметрологія» здійснює сертифікацію послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів. У Львові ще одна…

Детальніше
10.11.2020
Заходи
Про сертифікацію автосервісів - сьогодні на телеканалі "ПравдаТУТЛьвів"

13 листопада на телеканалі " ПравдаТУТЛьвів" 
у рубриці «Новини» («Новини компаній»)
о 20:30, 00:00, 14 листопада о 08:00, 11:30, 13:30, 16:00, 20:30,…

Детальніше
Напишіть нам