Технічні умови

 

Фахівці відділу надають кваліфіковані послуги та консультації з питань:

 • перевіряння та внесення технічних умов (ТУ) /змін до ТУ до фонду ТУ ДП «Львівстандартметрологія», Головного фонду та бази даних „Технічні умови України”;
 • доопрацювання та внесення ТУ/змін до ТУ до фонду ТУ ДП «Львівстандартметрологія», Головного фонду та бази даних „Технічні умови України”

 • розробляння, оформлення, побудови, погодження та затвердження ТУ на продукцію, процеси та послуги;
 • присвоєння класифікаційних ознак на продукцію, процеси та послуги;
 • впровадження та застосування технічних регламентів на конкретні види продукції;
 • застосування норм та положень нормативно-правових актів та нормативних документів, яким повинна відповідати продукція;
 • постановки продукції на виробництво;
 • впровадження у виробництво нових видів продукції;
 • вимог до споживчого, групового та транспортного марковання харчових продуктів та нехарчової продукції вітчизняного та закордонного виробництва;
 • доопрацювання технологічних інструкцій;
 • доопрацювання технологічних карт для підприємств громадського харчування та закладів ресторанного господарювання.

   

На перевіряння ТУ (змін до них)  підприємство-власник ТУ подає такі документи:

 • ТУ (зміну до ТУ) – 3 прим. (оригінал та 2 дублікати);
 •  супровідний лист на бланку підприємства – 1 прим.;
 • копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або документ, який засвідчує, що підприємство не є платником податку – 1 прим.;
 • копії документів про погодження, зокрема органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством, і центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи) – 1 прим.;
 •  каталожну карту продукції– 2 прим.;
 • копію контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм – 1 прим.    

   

Варто знати!

ТУ вилучаються із Головного фонду ТУ України та бази даних "Технічні умови України" у таких випадках:

•    за бажанням власника ТУ на підставі офіційного звернення;
    у разі закінчення терміну чинності ТУ, якщо протягом двох місяців у ТУ не внесені зміни щодо продовження їх чинності;
•    у разі відкликання погодження ТУ офіційним листом з наведеним обгрунтуванням;
   у разі встановлення факту ліквідації власника ТУ або його відсутності за місцем знаходження, зазначеним у каталожній карті;
•    у разі недотримання власником ТУ вимог 4.6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги» стосовно необхідності перевірки ТУ на відповідність законодавству, технічним регламентам, вимогам національних стандартів та кодексів усталеної практики не рідше одного разу на 5 років;
•  у разі виявлення невідповідності ТУ законодавству України, нормативно-правовим актам, в тому числі технічним регламентам, або прийняття нормативно-правових актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в технічних умовах, якщо власником технічних умов не вжито заходів щодо усунення зазначених невідповідностей.


За заявою власника ТУ в разі позитивних результатів перевіряння (за умови відповідності ТУ вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та національних стандартів на конкретні види продукції) на добровільних засадах ТУ вносяться до фонду ТУ ДП «Львівстандартметрологія», Головного фонду ТУ України та бази даних "ТУ України".


На титульній сторінці ТУ окрім штампу "ПЕРЕВІРЕНО" ставиться відмітка про внесення до бази даних - штамп, який містить напис  "ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ "ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ".

 

Варто пам'ятати!


Власник ТУ повинен самостійно відслідковувати термін чинності ТУ та вчасно продовжувати їх чинність, розробляючи зміни до ТУ, з дотриманням нормативно-правових актів та чинних нормативних документів.
ТУ треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п’ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникне потреби перевіряти їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у ТУ.

 

Останні новини

16.11.2020
Відео
Для проведення робіт з сертифікації послуг СТО звертайтеся у ДП «Львівстандартметрологія»

Державне підприємство «Львівстандартметрологія» здійснює сертифікацію послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів. У Львові ще одна…

Детальніше
10.11.2020
Заходи
Про сертифікацію автосервісів - сьогодні на телеканалі "ПравдаТУТЛьвів"

13 листопада на телеканалі " ПравдаТУТЛьвів" 
у рубриці «Новини» («Новини компаній»)
о 20:30, 00:00, 14 листопада о 08:00, 11:30, 13:30, 16:00, 20:30,…

Детальніше
Напишіть нам